Duyurular

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI

Önemli Not: Ulusal Ajans tarafından 2014-2015 akademik yılı için üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı henüz belli olmadığı için seçilecek tüm öğrenciler “aday hibeli” statüsünde olacaklardır. 

“Staj (yerleştirme)”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Erasmus staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Staj faaliyeti stajın müfredatın zorunlu parçası olduğu durumda, zorunlu staj yerine tanınır. Stajın zorunlu olmadığı durumda ise ; Erasmus staj faaliyeti seçmeli ders olarak, AKTS kredisi verilerek tanınır, öğrencinin transkripti ve diploma ekinde gösterilir.

Mümkün olan en çok sayıda öğrencinin programdan faydalanmasını sağlamak amacıyla Gazi Üniversitesi Rektörlüğünce, seçilen bütün öğrencilere en az 2 ay (62 gün), en fazla 3 ay (92 gün) hibe verilmesine karar verilmiştir.Kazanan adayların staj faaliyetini en geç 30 Eylül 2015 tarihine kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

  1. Başvuru Koşulları

-Gazi Üniversitesinde örgün eğitim kademelerinden (ön lisans, lisans, y.lisans ya da doktora) birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci olmak.

-Staj faaliyetinin gerçekleştirileceği tarihte mezun durumuna gelmiş olan öğrenciler de programdan faydalanabilir. Mezun duruma gelen öğrencilerin mezuniyetlerini takiben 1 yıl içerisinde faaliyeti gerçekleştirmeleri gerekir.

-Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2.5/4.00 olması gerekmektedir.

-Her öğrenci,   örgün eğitim kademelerinden (ön lisans, lisans, y.lisans ya da doktora) her  birinde 12 ayı (öğrenim ve staj hareketliliği toplam süresi) geçmemek şartıyla Erasmus öğrencisi olabilir. Öğrenciler,  hibesiz olarak Erasmus faaliyetinden sınırsız faydalanılabilir.

- Başvuru yapan öğrenciler, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan yabancı dil sınavına girmeli ve en az 100 üzerinden 50 puan almalıdır. Erasmus Dil sınavı, 1 saat süren çoktan seçmeli bir sınavdır. Sınavda dinleme, konuşma ve yazma bölümleri yer almamaktadır. Yabancı Dil Sınav tarihi web sayfamızda ilan edilecektir.

-14 Mart 2014 tarihinde yapılan Erasmus dil sınavına giren öğrenciler, başvuru sırasında verdikleri dilekçe ile  bu sınavdan aldıkları sınav sonucunun değerlendirmeye alınmasını talep ederek, yabancı dil sınavına girmeyebilirler. Öğrencilerin,  bu ilanı takiben yapılacak olan yabancı dil sınavına da girmek istemeleri durumunda, dilekçede sınava gireceklerini belirtmeleri gerekir. Yüksek olan sınav sonucu değerlendirmeye alınır.  

-YDS, (3 Yıl geçerli KPDS, ÜDS) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan 50 puan ve üstü almış öğrenciler sınava girmek zorunda değildir. Bu öğrencilerin,  Sınav sonuçlarını gösteren belgeyi Dış ilişkiler Ofisine, başvuru evraklarıyla beraber teslim etmeleri gerekmektedir. Eşdeğerlik tablosu için:

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/GENEL/YabanciDilSinavlariEsdegerlikleri140214.pdf

 

Başvuran öğrenciler, YDS vb. sınav sonuçları olsa bile, isterlerse Yabancı Dil sınavına girebilirler. Bu durumda öğrencilerin aldıkları yüksek puan değerlendirmeye alınır. Öğrencilerin yabancı dil sınav sonuçları olmasına rağmen sınava gireceklerini, başvuru sırasında dilekçe ile Dış İlişkiler Ofisi’ne bildirmelidir.

2. Başvuru için Gerekli Belgeler

Aşağıda belirtilen belgeler en geç 27  Mayıs 2014 tarihinde Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim edilmelidir.

1- Erasmus Staj Hareketliliği Başvuru Formu

Online başvuru www.kimoerasmus.com/gazi adresinden 6 Mayıs- 27 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılmalıdır. Başvuru Formunu doldurulduktan sonra çıktısı alınarak Dış İlişkiler Ofisine teslim edilmelidir.

2- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan ya da ilgili Enstitü Müdürlüğü'nden (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) onaylı transkript belgesi

3- Niyet Mektubu: Staj yapılacak işletme mevcut olmadan öğrenciler, Erasmus staj öğrencisi olarak seçilemezler. Staj yapılacak işletme öğrenciler tarafından bulunmalıdır ve bu işletmeden niyet mektubu istenmelidir. Niyet Mektubu bölüm Erasmus koordinatörleri tarafından onaylanmalıdır. Staj yerleri ve staj sırasında yapılacak iş eğitim görülen alanlara uygun olmaldır. Boş niyet mektubu formu Erasmus sayfamızda yer almaktadır. Niyet mektubu, diğer başvuru evrakı ile birlikte 6 Mayıs- 27 Mayıs 2014tarihleri arasında Dış İlişkiler Ofisine teslim edilebilir. Başvuru sırasında niyet Mektubu teslim etmemiş adayların ise yabancı dil barajını geçmeleri durumunda niyet mektuplarını en geç 30 Haziran 2014 tarihine kadar Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Haziran ayı itibariyle faaliyetten faydalanmak isteyen adayların 30 Haziranı beklemeden niyet mektuplarını teslim etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler niyet mektuplarını en geç 30 Haziran 2014 tarihine kadar Dış İlişkiler  Ofisine teslim etmemeleri durumunda yabancı dil barajını geçmiş bile olsalar Erasmus Staj Öğrencisi olarak seçilemezler.  

http://erasmus.gazi.edu.tr/posts/view/title/staj-teklifleri-100410 adresinden staj tekliflerine ulaşabilirsiniz. 

4- Varsa YDS ya da 3 Yıl geçerli KPDS, ÜDS vbsınav sonuç belgesi.

3. Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar;

 İşletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür faaliyette bulunan girişimdir.

Staj faaliyeti için uygun olmayan kuruluşlar:

 

-Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar

-Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)

 

3.Değerlendirme Kriterleri

-Değerlendirmede, Genel Akademik Not Ortalamasının %50'si ile Yabancı Dil Puanının %50si hesaplanarak, Erasmus toplam puanı elde edilmektedir. Erasmus toplam puanına göre sonuç sıralaması yapılmaktadır.

- Türk Ulusal Ajansının talebi üzerine; faaliyetlerden (öğrenim görme ya da staj) daha önce hiç  faydalanmamış öğrencilere öncelik vermek amacıyla, daha önce faaliyetten faydalanmış öğrencilerin toplam puanlarından 10 puan düşürülecektir.

 

-Eksik evraklı ve imzasız başvurular geçersiz sayılmaktadır..

-Seçim sonuçlarının açıklanmasını takiben 2 gün süreyle öğrencilerin sonuçlara itiraz hakkı vardır.

 

 

4. Kontenjan

Staj faaliyeti 62 günün altında olmamalı, 92 günü geçmemeli ve en geç 30 Eylül 2015 tarihinde tamamlanmış olmalıdır.

 

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Bölüm:

Kontenjan:

Bütün bölümler için ortak

2

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm:

Kontenjan:

Bütün bölümler için ortak

5

 

 

Edebiyat Fakültesi

Bölüm:

Kontenjan:

 

Bütün bölümler için ortak

2

 

 

Fen Fakültesi

Bölüm:

Kontenjan:

 

Bütün bölümler için ortak

2

 

 

Gazi Eğitim Fakültesi

Bölüm:

Kontenjan:

İngiliz Dili Eğitimi

8

Fransız Dili Eğitimi

3

Alman Dili Eğitimi

3

 

Hukuk Fakültesi

 

Kontenjan:

2

 

Mimarlık Fakültesi

Bölüm:

Kontenjan:

 

Bütün bölümler için ortak

2

 

Mühendislik Fakültesi

Bölüm:

Kontenjan:

Bütün bölümler için ortak

5

 

 

Eczacılık Fakültesi

 

Kontenjan:

4

 

 

Tıp Fakültesi

 

Kontenjan:

10

 

 

Turizm Fakültesi

Bölüm:

Kontenjan:

Bütün bölümler için ortak

5

 

 

Teknoloji Fakültesi

Bölüm:

Kontenjan:

 

Bütün bölümler için ortak

5

 

 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bölüm:

Kontenjan:

Bütün bölümler için ortak

2

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Bölüm:

Kontenjan:

 

Bütün bölümler için ortak

2

 

 

 

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Bölüm:

Kontenjan:

 

Bütün bölümler için ortak

2

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bölüm:

Kontenjan:

 

Bütün bölümler için ortak

2

 

 

 

2014-2015 dönemi için 2. Seçim daha sonra duyurulacak tarihlerde yapılacaktır.

 

5. Seçim Takvimi

-Başvurular 6 Mayıs – 27 Mayıs 2014 tarihleri arasında alınacaktır.

-Başvuruların bitimini takiben yapılacak olan Erasmus Dil Sınavının tarihi ve yeri www.erasmus.gazi.edu.tr   adresinden ilan edilecektir. Lütfen takip ediniz.

-Erasmus Dil Sınavına giremeyecek öğrenciler için sağlık raporu dâhil herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınavın tekrarı olmayacaktır.

 

6.Hibeler

Ülkelere göre aylık hibe miktarları aşağıda belirtilmektedir.

 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400