Duyurular

2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI

Önemli Not: Ulusal Ajans tarafından 2015-2016 akademik yılı için üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı henüz belli olmadığı için seçilecek tüm öğrenciler “aday hibeli” statüsünde olacaklardır. 

“Staj (yerleştirme)”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Erasmus staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Staj faaliyeti stajın müfredatın zorunlu parçası olduğu durumda, zorunlu staj yerine tanınır. Stajın zorunlu olmadığı durumda ise; Erasmus staj faaliyeti seçmeli ders olarak, AKTS kredisi verilerek tanınır, öğrencinin transkripti ve diploma ekinde gösterilir.

Mümkün olan en çok sayıda öğrencinin programdan faydalanmasını sağlamak amacıyla üniversitemizin aldığı karar uyarınca, seçilen bütün öğrencilere en az ve en fazla 62 günlük hibe verilmesine karar verilmiştir. Kazanan adayların staj faaliyetini 1 Haziran 2015 - 30 Eylül 2016 tarihleri arasında tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru Koşulları

-Gazi Üniversitesinde örgün eğitim kademelerinden (ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora) birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci olmak.

-Staj faaliyetinin gerçekleştirileceği tarihte mezun durumuna gelmiş olan öğrenciler de programdan faydalanabilir. Mezun duruma gelen öğrencilerin mezuniyetlerini takiben 1 yıl içerisinde faaliyeti gerçekleştirmeleri gerekir.

-Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2.5/4.00 olması gerekmektedir.

-Her öğrenci, örgün eğitim kademelerinden (ön lisans, lisans, y.lisans ya da doktora) her  birinde 12 ayı (öğrenim ve staj hareketliliği toplam süresi) geçmemek şartıyla hibeli Erasmus öğrencisi olabilir.

- Başvuru yapan öğrenciler, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan yabancı dil sınavına girmeli ve 100 üzerinden en az 50 puan almalıdır.Erasmus İngilizce Dil sınavı, 1 saat süren çoktan seçmeli bir sınavdır. Sınavda dinleme, konuşma ve yazma bölümleri yer almamaktadır. Yabancı Dil Sınav tarihi web sayfamızda ilan edilecektir.

Gazi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencileri için uygulanacak dil barajı 90’dır. Bu öğrencilerin 100 üzerinden en az 90 puan almaları gerekmektedir.

-YDS, (3 Yıl geçerli KPDS, ÜDS) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan (IELTS hariç) 50 puan ve üstü almış öğrenciler sınava girmek zorunda değildir.  Bu öğrencilerin, sınav sonuçlarını gösteren belgeyi Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne başvuru evraklarıyla beraber teslim etmeleri gerekmektedir.

- Başvuran öğrenciler, YDS vb. sınav sonuçları olsa bile, isterlerse Yabancı Dil sınavına girebilirler. Bu durumda öğrencilerin aldıkları yüksek puan değerlendirmeye alınır.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Aşağıda belirtilen belgeler en geç 13 Mayıs 2015 tarihinde Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir.

1- Erasmus Staj Hareketliliği Başvuru Formu

Online başvuru http://www.kimoerasmus.com/gazi/  adresinden 21 Nisan - 13 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılmalıdır. Başvuru Formu doldurulduktan sonra çıktısı alınarakErasmus Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir. Web sitemizde Haberler kısmında “Nasıl Başvuru Yapılır?” metnini okumanız tavsiye edilir.

2- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan ya da ilgili fakülte / enstitü / yüksekokuldan alınan onaylı transkript belgesi (ÖİBS çıktıları kabul edilmez)

3- Niyet Mektubu: Staj yapılacak işletme mevcut olmadan öğrenciler, Erasmus staj öğrencisi olarak seçilemezler. Staj yapılacak işletme öğrenciler tarafından bulunmalıdır ve bu işletmeden niyet mektubu istenmelidir. Niyet Mektubu bölüm Erasmus koordinatörleri tarafından onaylanmalıdır. Staj yerleri ve staj sırasında yapılacak iş, eğitim görülen alanlara uygun olmaldır. Boş niyet mektubu formu Erasmus sayfamızda yer almaktadır. Niyet mektubu, diğer başvuru evrakları ile birlikte 21 Nisan - 13 Mayıs 2015 tarihleri arasında Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilecektir.

Önemli Not: Staj yapılacak işletme/kurum,  aracı bir kuruluş vasıtasıyla bulunabilir. Ancak teslim edilecek niyet mektubu aracı kurumdan değil, gerçekte staj yapılacak kurumdan olmalıdır.

4- Varsa YDS (3 Yıl geçerli KPDS, ÜDS), TOEFL vb. sınav sonuç belgesi (IELTS Hariç)

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar;

 İşletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür faaliyette bulunan girişimdir.

Staj faaliyeti için uygun olmayan kuruluşlar:

 -Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

-AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar

-Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)

 Değerlendirme Kriterleri

-Değerlendirmede, Genel Akademik Not Ortalamasının %50'si ile Yabancı Dil Puanının %50si hesaplanarak, Erasmus toplam puanı elde edilmektedir. Erasmus toplam puanına göre sonuç sıralaması yapılmaktadır.

- Faaliyetlerden (öğrenim görme ya da staj) daha önce hiç  faydalanmamış öğrencilere öncelik vermek amacıyla, daha önce faaliyetten faydalanmış öğrencilerin toplam puanlarından 10 puan düşürülecektir.

 -Eksik evraklı ve imzasız başvurular geçersiz sayılmaktadır.

-Seçim sonuçlarının açıklanmasını takiben 2 gün süreyle öğrencilerin sonuçlara itiraz hakkı vardır.

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü Başvuru ve Görüşme Saatleri:

 Bilgi almak ve başvuru yapmak için görüşme saatleri:

  Pazartesi: 14:00-17:00

  Salı: 09:30-12:00

  Çarşamba: 14:00-17:00

  Perşembe: 09:30-12:00

  Cuma: 09:30-12:00

 Not: Online başvuru ofis bilgisayarlarından yapılmamaktadır ve ofisten başvuru formunun çıktısı alınmamaktadır. Lütfen başvurunuzu imzaladıktan sonra ofise gelip teslim ediniz.

 Kontenjan

Mühendislik Fakültesi

 4

Tıp Fakültesi *

 8

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 5

Fen Fakültesi

 2

Edebiyat Fakültesi

 2

Gazi Eğitim Fakültesi

 4

Eczacılık Fakültesi

 2

Güzel Sanatlar Fakültesi

 2

Hukuk Fakültesi

 1

İletişim Fakültesi

 2

Mimarlık Fakültesi

 3

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 2

Turizm Fakültesi

 5

Teknoloji Fakültesi

 2

Diş Hekimliği Fakültesi

 1

Sanat ve Tasarım Fakültesi

 2

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 3

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

 1

Sosyal Bilimler Enstitüsü

 2

Fen Bilimleri Enstitüsü

 2

Sağlık Bilimleri Enstitüsü *

 3

Güzel Sanatlar Enstitüsü

 1

Bilişim Enstitüsü

 1

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 2

Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

 1

Toplam

 63

* Tıp Fakültesinde lisansüstü öğrenim gören anabilim dalları öğrencileri Online sistem kayıtlarını Tıp Fakültesini seçerek yapacaklardır.

Seçim Takvimi

-Başvurular 21 Nisan - 13 Mayıs 2015 tarihleri arasında alınacaktır.

-Başvuruların bitimini takiben yapılacak olan Erasmus İngilizce Dil Sınavının tarihi ve yeri www.erasmus.gazi.edu.tr   adresinde ilan edilecektir. Lütfen takip ediniz.

-Erasmus İngilizce Dil Sınavına giremeyecek öğrenciler için sağlık raporu dâhil herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınavın tekrarı olmayacaktır.

 

6.Hibeler

Ülkelere göre aylık hibe miktarları aşağıda belirtilmektedir:

Erasmus+ döneminde 2014/15 akademik yılı için öğrenci hareketliliğine ilişkin hibe rakamları:

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400