Duyurular
 

II. DÖNEM (BAHAR)

8-17 Şubat 2017

Katkı patı ve öğrenim ücretlerinin HALKBANK’a yatırılması

9-10 Şubat 2017

DERS KAYITLARI  (Kayıtlar İNTERNET üzerinden yapılacaktır [öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra internet üzerinden kayıt yapacaklardır.])

13 Şubat 2017

DERSLERİN BAŞLAMASI

16-17 Şubat 2017

Danışman onayları, Ders Ekleme- Bırakma ve ilgili Kurul Kararları doğrultusunda mazeretli kayıtlar (Danışmanlar gözetiminde yapılacaktır.)

21 Şubat 2017

Mezuniyet için terk dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI

26 Mayıs 2017

DERSLERİN TAMAMLANMASI (Teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç)

29 Mayıs-9 Haziran 2017

Yarıyıl sonu sınavları

19-25 Haziran 2017

Bahar dönemi bütünleme sınavları

14 Temmuz 2017

Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44., 45. ve 46 maddeleri çerçevesinde;

Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenciler için; “… Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı/öğrenim ücretini  ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti ödemez…” koşulu bulunmaktadır.

Katkı payı ve öğrenim ücreti ödeyecek öğrenciler:

1 - Birinci öğretim programlarında TC uyruklu olup program süresini aşmış olan öğrenciler katkı payı öder.

2 - İzledikleri yan dal programını program süresinde bitiremeyen yan dal öğrencileri, izledikleri yan dal programı için katkı payı öder.

3 - Bir  programa kayıtlı iken ikinci bir programa (çift ana dal programları hariç) kayıt yapan öğrenciler ikinci programa ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini öder.

4 - İkinci öğretim programlarındaki öğrenciler öğrenim ücreti öder.

Katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyecek öğrenciler: 

1 - Birinci öğretim programlarında TC uyruklu ve program süresi içinde olan öğrenciler katkı payından muaftır.

2 - Program süresi içinde olan ve katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti içeren “burslu” öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretinden muaftır.

3 - Birinci öğretim programlarında lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payından muaftır.

4 - Şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler (öğrenimleri süresince) katkı payından muaftır.

Katkı payı/öğrenim ücreti indiriminden yararlanacak öğrenciler:

Engelli öğrencilerden, engelli olduğuna dair rapor sunan öğrenciler için (öğrenimleri süresince)  ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır.

Bunların dışında yer alan konularda “Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” hükümleri geçerlidir.

Yabancı uyruklu olup kendi imkânı ile okuyan öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretini öderler.

 

AYNI ANDA İKİ ÜNİVERSİTEDE KAYITLI ÖĞRENCİLER

ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda aynı düzeyde iki yükseköğretim programına kayıt yaptırılamaz.    

 “2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın 10 inci maddesinin (3) üncü fıkrası gereği bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıtlı öğrenciler ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı paylarını ödeyeceklerdir.

İkinci üniversitede kayıtlı öğrencilerin bilgileri YÖKSİS (Yükseköğretim Veri Sistemi) üzerinden alınmaktadır. Statülerinde zaman içinde oluşabilecek değişiklikler nedeniyle katkı payı ödemesi gereken öğrencilerden katkı payı tahsil edilecektir. Bu durumda olup katkı payını ödemeyen öğrencilerin, ders alma işlemi yapmış olsalar bile, kayıtları iptal edilecektir. Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için YÖKSİS bilgilerini kontrol etmeleri, gerekli düzeltme yapılmamış olanların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

2016 -2017 eğitim öğretim dönemi Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri için tıklayınız!

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR için tıklayınız!