Merkezi yerleştirme puanıyla (Ek Madde-1 kapsamında) Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi içinTIKLAYINIZ!

 

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları aşağıda belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığındaki Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi bankolarından alınacaktır. Kayıt için öğrencilerin şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Şahsen müracaat edemeyecek öğrenciler, noterden vekâletname verecekleri kişiler aracılığıyla kayıtlarını yaptırılabilirler.

 

KESİN KAYIT TARİHLERİ

FAKÜLTE

KESİN KAYIT TARİHİ

-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

-MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

BAŞLANGIÇ

 

BİTİŞ

 

Tarih: 29/09/2016

Saat:  09:00

 

Tarih: 30/09/2016

Saat:  17:00

* Kayıt tarihinde müracaat etmeyen adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru dilekçesi (Tıklayınız!)

2-YGS/LYS sonuç belgesi

3-2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz dönemine ait öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden alınan öğrenci belgeleri de kabul edilecektir.)

4-Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (1993 yılı ve öncesi doğum tarihli erkek öğrencilerden istenecek olup e-devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilecektir.)

5-Kayıtlı bulunulan üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı ile bu karta bağlı diğer kartlar

6-6 adet fotoğraf

 

Kayıt için istenilen belgelerin yeni tarihli ve onaylı olması gerekmektedir.

Öğrenciler, kayıttan sonra tüm işlemlerini (ogris.gazi.edu.tr) adresinden takip edebilirler.

 

Hazırlık sınıfı bulunan bölümler için tıklayınız!

Hazırlık sınıfı bulunan bölümlerin muafiyet sınavının I. aşaması 10 Ekim 2016 günü, saat 15:30’da; II. aşaması 12 Ekim 2016 günü, saat 15:30’da Yabancı Diller Yüksekokulunda (Gazi Üniversitesi, Gölbaşı Yerleşkesi, Gölbaşı/ANKARA) yapılacaktır.