Başvuru Tarihleri:        15-26 Ağustos 2016                            

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş başvuru ve değerlendirme işlemleri “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in Ek Madde-1 hükmü uyarınca ve 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

 

MEVZUAT

Usul ve Esaslar için TIKLAYINIZ!

 

ÖSYM Taban Puanları için aşağıdaki linki tıklayınız!

http://www.osym.gov.tr/belge/1-12668/gecmis-yillardaki-sinavlara-ait-sayisal-bilgiler.html

 

BAŞVURULAR

Başvuru için istenen belgelerin, 15 - 26 Ağustos 2016 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Yatay Geçiş Ofisine şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

 

GEREKLİ BELGELER:

  1. Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ!
  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  3. LYS ve YGS puanlarını içeren ÖSYS Sonuç Belgesi (Üzerinde ‘Sonuç Belgesi Kontrol Kodu’nun bulunması gerekmektedir.)
  4. Öğrenci Belgesi (Belgede, daha önce ‘Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapmadığına dair’ bilgi notu bulunacaktır.)
  5. Not Döküm Belgesi (Transkript) (ara sınıflardan başvuru yapacak öğrenciler için)
  6. Onaylı Ders İçerikleri (ara sınıflardan başvuru yapacak öğrenciler için)

 

NOT:

Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak Üniversitemize şahsen müracaat ile yapılır.  Bunun dışında posta, faks vb. iletişim araçları ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

* Başvuru belgeleri, Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Yatay Geçiş Ofisine ikişer nüsha olarak teslim edilecektir.

* Üniversitemizde İkinci Öğretim programları kapatılmış olup Normal Örgün Öğretim verilmektedir. 

 

DEĞERLENDİRME:

Başvuru belgeleri, mevzuatta belirtilen koşulları sağlayıp sağlamadığına ilişkin ön değerlendirmesi yapılarak kabul edilir.

Başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen adayların belgeleri “başvuru aşamasında red” olarak değerlendirilir ve ilgilisine iade edilir.

Başvuru koşullarını sağladığı tespit edilen adayların belgeleri intibak ve muafiyet değerlendirmesi için ilgili birimlere gönderilir.

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda herhangi bir programa kabul edilen adayların listesi ogris.gazi.edu.tr web adresinden duyurulur.

 

İNGİLİZCE YETERLİLİK:

Yurt içindeki başka bir yükseköğretim kurumundan Gazi Üniversitesinin Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan programlarına yatay geçiş yapan öğrencilerin, daha önce Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi alıp almadıklarına bakılmaksızın, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun uygulayacağı Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.


Hazırlık sınıfı bulunan programlar için TIKLAYINIZ!

 

* Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından Kabul Edilen Yabancı Dil Yeterlik Sınavları ve İstenen Puanlar için aşağıdaki linki tıklayınız!

http://ydyo.gazi.edu.tr/posts/view/title/egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-106463?siteUri=ydyo

 

 * Üniversitemizde eğitim görmekte iken başka bir yükseköğretim kurumuna Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapmış olan öğrenciler, Üniversitemizdeki programlarına geri dönebilirler. Geri dönmek isteyen öğrenciler, aşağıda yer alan belgelerle birlikte 15-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmalıdırlar.

GEREKLİ BELGELER:

  1. Yatay geçiş yapılmış yükseköğretim kurumundan alınacak Öğrenci Durum Belgesi
  2. Yatay geçiş yapılmış yükseköğretim kurumundaki eğitim süresini kapsayan Not Döküm Belgesi (Transkript)
  3. Yatay geçiş yapılmış yükseköğretim kurumundaki eğitim süresince alınan dersleri kapsayan onaylı ders içerikleri

 

NOT : YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI,  SABAH : 09.00 - 12.00 İLE ÖĞLEDEN SONRA : 14.00 - 16.00 SAATLERİ ARASINDA ALINACAKTIR.

 

İLETİŞİM:

 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü

 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

 Yatay Geçiş Ofisi

 Teknikokullar 06500- ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 0 312 202 28 52