Duyurular

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM GÖRME SEÇİM İLANI

(GÜZ ve BAHAR)

Başvuru Koşulları

Önemli Not: Ulusal Ajans tarafından 2016-2017 akademik yılı için üniversitemize tahsis edilen hibe miktarı henüz belli olmadığı için seçilecek tüm öğrenciler “aday hibeli” statüsünde olacaklardır. 

·         Başvuru yapabilmek için bölümünüze ait kontenjan olması gerekmektedir. Kontenjan tablosu bu ilanın devamında yer almaktadır.

·         Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Lisans öğrencileri için 2.20 / 4.00, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5 / 4,00 olması gerekmektedir.

·         Başvuru yapan öğrenciler, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan yabancı dil sınavına girmeli ve 100 üzerinden en az 50 puan almalıdır. Erasmus Dil sınavı, 1 saat süren çoktan seçmeli bir sınavdır. Sınavda dinleme, konuşma ve yazma bölümleri yer almamaktadır. Yabancı Dil Sınav tarihi ve yeri web sayfamızda ilan edilecektir.

·         YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş sınavlardan 50 puan ve üstü almış öğrenciler sınava girmek zorunda değildir. Bu öğrencilerin  sınav sonuçlarını gösteren belgeyi Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne başvuru evraklarıyla beraber teslim etmeleri gerekmektedir

·         IELTS sınav sonucu kabul edilmeyecektir.

·         Başvuran adayların Gazi Üniversitesi bünyesinde öğrenim kademelerinin herhangi birinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir. Tam zamanlı öğrenci, bir dönem için 30 ECTS kredisi ders yükü olan öğrenci olarak belirlenmiştir. Tek dersi kalan ya da bu kredi yükünü tamamlayamayacak öğrenciler, kazansalar bile hareketlilikten yararlanamayacaklardır.

·         Aynı öğrenim kademesinde (Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora) daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanacaktır.

   2016-2017 Erasmus+ Kontenjan Bilgileri için Tıklayınız

Başvuru için Gerekli Belgeler

Aşağıda belirtilen belgeler en geç 14 Mart Pazartesi 2016 saat 17:00’a kadar Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir.

1. Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu:

     Online başvuru http://www.kimoerasmus.com/gazi/ adresinden 22 Şubat 2015 – 14 Mart 2016 tarihleri arasında yapılmalıdır.

     Başvuru Formu doldurulduktan sonra çıktısı alınıp (İşlemin nasıl yapılacağı web sitemizde “Haberler” bölümünde “Nasıl Başvuru Yapılır?” başlığının altında belirtilmektedir)  güncel transkript de eklenerek Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir.

     Akademik not ortalaması başvuru formuna yazılmadan önce, güncel transkriptte yazan son genel not ortalaması kontrol edilmelidir.

     T.C kimlik numarası ve öğrenci numarası doğru girilmelidir. Başvuru formunda düzeltme yapılması gerekirse Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne danışılmalıdır.

     Farklı e-posta adresleriyle birden fazla giriş yapılmamalıdır.

Kimoerasmus sisteminde görülse dahi ilanda ilgili bölüm için belirtilen anlaşmalar dışında farklı bir tercih yapılmamalıdır.

2. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından ya da ilgili Enstitü Müdürlüğünden (yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) onaylı transkript belgesi

     Transkript güncel olmalıdır.

3. Varsa YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL vb. sınav sonuç belgesi (IELTS sınav sonucu kabul edilmeyecektir)

 

Değerlendirme Kriterleri

·         Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi             :  %50

Dil Puanı                                    : %50

Daha önce yararlanma              : -10 (Toplam 100 puan üzerinden)

·         Öğrenciler, başvuru formunda yapacakları üniversite tercih sıralamasıyla yerleştirileceklerdir.

·         Öğrencilerin, tercihlerini belirlerken öncelikle ilgili üniversitenin eğitim dilini göz önünde bulundurarak, gerekli araştırmaları ilgili üniversitenin web sayfasından yapmaları ya da bölüm koordinatörlerine danışmaları önerilmektedir. Doğru yerleştirme yapılabilmesi için bu son derece önemlidir.

·         Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde Erasmus öğrencisi olamamaktadır.

·         Eksik evraklı ve imzasız başvurular geçersiz sayılmaktadır.

·         Sonuçlar ilan edildikten sonra öğrencilerin sonuçlara itiraz süresi 2 gündür. İtirazlar Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne yazılı bir dilekçeyle yapılabilir.

 

Hibeler

 Ülkelere göre aylık hibe miktarları aşağıda belirtilmektedir.

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

              500

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

              400

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

              300

  

Öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

İsteyen öğrenciler, hareketliliğe katılmaya hak kazandıktan sonra maddi destekten feragat edebilirler.

Seçim Takvimi

Başvurular 22 Şubat - 14 Mart 2016 tarihleri arasında alınacaktır.

Öğrenim hareketliliği başvuruları bittikten sonra 18 Mart Cuma saat 14:00’da  Gölbaşı Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Erasmus İngilizce Sınavı yapılacaktır. Sınava girecek öğrencilerin listesi sınavdan önce ilan edilecektir. Lütfen www.erasmus.gazi.edu.tr adresini takip ediniz.

Gazi Eğitim Fakültesi Fransız ve Alman Dili Eğitim Bölümü öğrencileri ve Edebiyat Fakültesi Fransız ve Rus Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin dil sınavları kendi bölümlerinde yapılacaktır. Tarihleriyle ilgili tekrar bir duyuru yapılacaktır. Lütfen takip ediniz.

Erasmus Dil Sınavına giremeyecek öğrenciler için sağlık raporu dâhil herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınavın tekrarı olmayacaktır.

Bilgi almak ve başvuru yapmak için görüşme saatleri:

Pazartesi: 14:00-17:00

Salı: 09:30-12:00

Çarşamba: 14:00-17:00

Perşembe: 09:30-12:00

Cuma: 09:30-12:00

Önemli Not: Online başvuru ofis bilgisayarlarından yapılmamaktadır ve ofisten başvurunun çıktısı alınmamaktadır. Lütfen başvurunuzu imzaladıktan sonra ofise gelip teslim ediniz.