Duyurular

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosu Kesin Sonuçları

Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosu Kesin Sonuçları

İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosu Kesin Sonuçları

Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosu Kesin Sonuçları

Makina Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosu Kesin Sonuçları

 

İSTENİLEN BELGELER:

  1. Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden)
  2. Adli Sicil Belgesi
  3. İkametgah
  4. 4 Adet Resim
  5. Öğrenime ilişkin diploma, öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti*  (*Başvuru sırasında ilgili eğitim durumlarına ilişkin belgelerinin aslı ya da onaylı sureti yerine e-devletten alınan belgeler ile başvuru yapanlar için geçerlidir.)
  6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.  ** (** Söz konusu form elektronik ortamda doldurulacaktır, daha sonra ilgili form çıktısı alınıp üzerine fotoğraf yapıştırılacaktır.)

ÖNEMLİ NOT : Mühendislik Fakültesinin ilgili sonuçları doğrultusunda başarılı olan asil adayların 15 (on beş) gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Fakültemiz Personel İşleri Birimine  başvurmaları gerekmektedir. 15 gün içerisinde başvuru yapmayan adayın yerine yedek aday başvuruya çağrılacaktır.