Duyurular

667 Karar Sayılı KHK uyarınca Üniversitemize yerleştirilen ve e-devlet üzerinden kayıt olan öğrenciler, kesin kayıtlarını aşağıda sıralanan belgelerle 5-6 Ekim 2016 tarihlerinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında şahsen veya yasal vekilleri aracılığıyla yaptıracaklardır.

İstenilen Belgeler:

1-Tam ve eksiksiz olarak doldurulup imzalanmış Kayıt Formu (Form için tıklayınız!)

2-Transkript aslı ve fotokopisi

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi

4-Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (1993 yılı ve öncesi doğum tarihli erkek öğrencilerden istenecek olup e-devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilecektir.)

5-Altı (6) adet vesikalık fotoğraf

 

 

Öğrencilerin Kesin Kayıt İşlemini Tamamladıktan Sonra Takip Edeceği Adımlar:

1-Transkript aslı ile kaydınızın yapıldığı Fakülte/ Yüksekokul/ MYO’ya başvurarak intibak işleminizi başlatınız.

2-Kaydınızın yapıldığı Fakülte/ Yüksekokul/ MYO’da danışmanınızı öğreniniz.

3-Danışmanınızla beraber ders seçim ve kayıt işleminizi yapınız.

4-Öğrenci Bilgi Sistemine giriş için https://ogrenci.gazi.edu.tr/ogrenci/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

5-Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine giriş için gerekli olan öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız!

6-Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine girişte kullanacağınız şifre ilk etapta T.C. Kimlik Numaranız son altı (6) hanesi olarak tanımlanmıştır.

7-Hazırlık sınıfı bulunan bölümlerin muafiyet sınavının I. aşaması 10 Ekim 2016 günü, saat 15:30’da; II. aşaması 12 Ekim 2016 günü, saat 15:30’da Yabancı Diller Yüksekokulunda (Gazi Üniversitesi, Gölbaşı Yerleşkesi, Gölbaşı/ANKARA) yapılacaktır. Hazırlık sınıfı bulunan bölümler için tıklayınız!

8- Daha önceki öğreniminde hazırlık sınıfı muafiyet sınavından başarılı olan öğrenciler bu sınava katılmayacaklardır.

 

NOT: 667 Karar Sayılı KHK uyarınca Üniversitemize yerleştirilerek kayıt yaptırmış olup özel öğrenci statüsünde başka bir üniversitede öğrenim görecek öğrenciler, özel öğrenci olarak öğrenim görecekleri üniversiteler açıklandıktan sonra Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak öğrencilik statülerini ‘pasif’ hâle getirmek zorundadır.