Duyurular

(2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Üniversitemize muhatap yazıları uyarınca, 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin öğrenim ücretlerinin ilk üç taksitinin 21 Aralık 2016 - 30 Aralık 2016 tarihleri arasında ödenmesi gerekmektedir. Kalan diğer 6 taksit ise Ocak ayından başlamak ve Haziran ayı dâhil olmak üzere her ayın en geç 20’sinde ödenecektir.

Ödemeler, öğrenci numarasıyla tüm Halkbank şubelerine yapılabilecek olup; üzerinde TC kimlik numarası, ad, soyad ve bölüm adı yer alan dekontlar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir.

İlan edilen ücretlerde eksiklik veya fazlalık olması durumunda mahsuplaşmaya gidilecektir.

667 sayılı KHK uyarınca Üniversitemize yerleştirilenlerden özel öğrenci olarak diğer üniversitelere giden öğrencilerimiz ödemelerini Üniversitemize, özel öğrenci olarak Üniversitemize gelen öğrenciler ise ÖSYM tarafından yerleştikleri üniversiteye yapacaklardır.

667 sayılı KHK uyarınca Üniversitemize yerleştirilen yabancı uyruklu öğrencilerin ücretlerine ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır!

667 Sayılı KHK Uyarınca ÖSYM Tarafından Diğer Yükseköğretim Kurumlarına Yerleştirilerek Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Öğrenim Ücretlerine İlişkin Açıklama

667 Sayılı KHK Uyarınca Kayıt Yaptıran Öğrencilerin 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri