Aslı Gibidir Onayı Hakkında!!!

31 TEMMUZ 2009 TARİH VE 27305 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN BAŞBAKANLIK, 2009/15169 KARAR SAYILI

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN

Başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar Başlığı altındaki 8. Maddenin (d) fıkrasında; “İstenen belgenin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir” denilmektedir.

ALMIŞ OLDUĞUNUZ DİPLOMA GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ 

Başvuru yapacağınız kurum tarafından onaylanacağından Dekanlığa müracaat edilmemesi önemle rica olunur.

DEKANLIK