Bilgisayar Mühendisliği

Akademik Personel

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Ünvan, Ad ve Soyad

Harici / Dahili Tel.

Bölüm Başkanı

2306503 / 3131

Bölüm Başkan Yardımcısı

2306503 / 3132

Bölüm Başkan Yardımcısı

2306503 / 3133

Bölüm Sekreteri

2306503 / 3130

Bölüm Öğrenci İşleri

3134

 

Ünvan, Ad ve Soyad

Harici / Dahili Tel.

Prof.Dr. Şeref Sağıroğlu

3124

Prof.Dr. M. Ali Akcayol

3140

Doç.Dr. Hasan Ş. Bilge

3132

Doç.Dr. Suat Özdemir

4133

Yrd.Doç.Dr. Hacer Karacan

3142

Öğr.Gör. Muhammet Ünal

3121

Öğr.Gör. Oktay Yıldız

3116

Öğr.Gör. Murat Hacıömeroğlu

3120

Uzman Dr. Mehmet Şimşek

3141

Uzman Dr. İbrahim Alper Doğru

3139

Arş.Gör. Feyza Yıldırım Okay

4137

Arş.Gör. Uraz Yavanoğlu

3123

Arş.Gör. Aybike Şimşek

3139

Arş.Gör. Ali Şenol

3114

Arş.Gör. Eyüp Burak Ceylan

3130(sekreter)

Arş.Gör. Mahmut Kaya

3118

Arş.Gör. Ceren Güzel

3130(sekreter)

Arş. Gör. M.Sedef Gündüz

3130(sekreter)

Arş. Gör. Duygu Sinanç

3130(sekreter)

Arş. Gör. Anıl Utku