Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosu Yerleştirme Sonuçları
T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI
İLAN NO: 1022366 İLAN TARİHİ : 22.12.2017
 
Üniversite Adı Gazi Üniversitesi Duyuru Baş. Tar. 22.12.2017
Birim Adı Mühendislik Fakültesi Son Başvuru Tar. 5.01.2018
Bölüm Adı Bilgisayar Mühendisiliği Bölümü Ön Değerl. Tar. 12.01.2018
Anabilim Dalı Adı Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Sınav Tar. 23.01.2018
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Sonuç Açık.Tar. 30.01.2018
Kadro Sayısı 1 Kadro Derecesi 6
Açıklama Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)
SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 30)
YDS PUANI YDS
(% 10)
LİSAN MEZ. NOTU LİSAN MEZ. NOTU (%30) SINAV SINAV (%30)  PUAN YERLEŞTİRME SONUCU
1 MESTAN FIRAT ÇELİKTUĞ 88,3898 26,5169 87,50 8,75 97,660 29,298 79,000 23,700 88,265 BAŞARILI (ASIL)
2 BUSE EROL ESIRIK 80,0419 24,0126 80,00 8,00 85,060 25,518 46,000 13,800 71,331 YEDEK
3 CANSU DOĞAN 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 SINAVA GİRMEDİ
NOT-1: Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarlar hakkında yönetmelik uyarınca:
- Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.Lisans Mezuniyet notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun açıkladığı not dönüşüm tablosu kullanılmalıdır. (Madde 6 (3) )
- Değerlendirme sonucunda 65'in altında puan alanlar başarısız sayılırlar.
NOT-2: Atamaya Hak kazanan Adayların Sonuç Açıklama Duyurusunda belirtilen evrakları sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili birime getirmesi gerekmektedir.
  Jüri Üyesi     Jüri Üyesi       Jüri Üyesi      
Unvan-Ad Soyad:                
                       
Birim: Bilgisayar Mühendisliği     Bilgisayar Mühendisliği     Bilgisayar Mühendisliği    
                       
İmza:                      
                       
Tarih:                      
* Raportör olan Jüri üyesini belirtiniz.
** Bu formu yayımlarken Jüri Üyelerinin İsimlerinin olduğu sayfanın yayımlanmaması gerekmektedir.
** Bu formun Jüri Üyelerince İmzalanmış Aslını Süreç Tamamlandığında Rektörlüğümüze gönderiniz.