Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosu Yerleştirme Sonuçları İlan No:1022369
T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI
İLAN NO:1022369 İLAN TARİHİ :22.12.2017
 
Üniversite Adı Gazi Üniversitesi Duyuru Baş. Tar. 22.12.2017
Birim Adı Endüstri Mühendisliği Son Başvuru Tar. 5.01.2018
Bölüm Adı Endüstri Mühendisliği Ön Değerl. Tar. 12.01.2018
Anabilim Dalı Adı Endüstri Mühendisliği Sınav Tar. 23.01.2018
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Sonuç Açık.Tar. 30.01.2018
Kadro Sayısı 1 (Bir) Kadro Derecesi 6
Açıklama Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği Bölümü lisan mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarıca atama yapılacaktır)
SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 30)
YDS PUANI YDS
(% 10)
LİSAN MEZ. NOTU LİSAN MEZ. NOTU (%30) SINAV SINAV (%30)  PUAN YERLEŞTİRME SONUCU
1 Büşra BİŞKİN 84,9267 25,4780 96,25 9,63 95,560 28,668 35,000 10,500 74,271 ASİL
2 Gürkan Güven GÜNER 80,7312 24,2194 85,00 8,50 75,030 22,509 34,000 10,200 65,428 YEDEK
3 Can TOPAÇLIOĞLU 88,2524 26,4757 97,50 9,75 80,860 24,258 13,000 3,900 64,384 BAŞARISIZ
4 Gizem MERİÇ 79,5996 23,8799 82,50 8,25 75,260 22,578 23,000 6,900 61,608 BAŞARISIZ
5 Alper Adem KOTAN 79,6311 23,8893 85,00 8,50 61,030 18,309 28,000 8,400 59,098 BAŞARISIZ
6 Ferda GÜVEN 76,9365 23,0809 86,25 8,63 71,530 21,459 17,000 5,100 58,265 BAŞARISIZ
7 Gizem BABAYİĞİT 82,3794 24,7138 80,00 8,00 64,530 19,359 18,000 5,400 57,473 BAŞARISIZ
8 Erhan TONBUL 0,0000 0,0000 0,00 0,00   0,000   0,000 0,000 YAZILI SINAVA GİRMEDİ
9 Mürüvvet Deniz SEZER 0,0000 0,0000 0,00 0,00   0,000   0,000 0,000 YAZILI SINAVA GİRMEDİ
10 Esra ÇELİK 0,0000 0,0000 0,00 0,00   0,000   0,000 0,000 YAZILI SINAVA GİRMEDİ
NOT-1: Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarlar hakkında yönetmelik uyarınca:
- Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.Lisans Mezuniyet notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun açıkladığı not dönüşüm tablosu kullanılmalıdır. (Madde 6 (3) )
- Değerlendirme sonucunda 65'in altında puan alanlar başarısız sayılırlar.
NOT-2: Atamaya Hak kazanan Adayların Sonuç Açıklama Duyurusunda belirtilen evrakları sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili birime getirmesi gerekmektedir.
  Jüri Üyesi      Jüri Üyesi     Jüri Üyesi (Raportör)      
                       
Birim: End. Müh. Böl.     End. Müh. Böl.   End. Müh. Böl.      
                       
İmza:                      
                       
Tarih: 30.01.2018     30.01.2018     30.01.2018        
* Raportör olan Jüri üyesini belirtiniz.
** Bu formu yayımlarken Jüri Üyelerinin İsimlerinin olduğu sayfanın yayımlanmaması gerekmektedir.
** Bu formun Jüri Üyelerince İmzalanmış Aslını Süreç Tamamlandığında Rektörlüğümüze gönderiniz.