Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosu Yerleştirme Sonuçları İlan No : 1023557
T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI
İLAN NO:1023557 İLAN TARİHİ :29.12.2017
 
Üniversite Adı Gazi Üniversitesi Duyuru Baş. Tar. 29.12.2017
Birim Adı Endüstri Mühendisliği Son Başvuru Tar. 12.01.2018
Bölüm Adı Endüstri Mühendisliği Ön Değerl. Tar. 19.01.2018
Anabilim Dalı Adı Endüstri Mühendisliği Sınav Tar. 26.01.2018
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi Sonuç Açık.Tar. 2.02.2018
Kadro Sayısı 1 (Bir) Kadro Derecesi 5
Açıklama Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Endüstri Mühendisliği alanında tezli yükseklisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)
SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 30)
YDS PUANI YDS
(% 10)
LİSAN MEZ. NOTU LİSAN MEZ. NOTU (%30) SINAV SINAV (%30)  PUAN YERLEŞTİRME SONUCU
1 Muhammet İkbal KAYA 89,1669 26,7501 85,00 8,50 73,400 22,020 49,000 14,700 71,970 ASİL
2 Tuğçe DURSUN 87,4230 26,2269 90,00 9,00 91,360 27,408 17,000 5,100 67,735 YEDEK
3 Gürkan Güven GÜNER 80,7312 24,2194 85,00 8,50 75,030 22,509 36,000 10,800 66,028 BAŞARISIZ
4 Türkan KARABULUT 86,4173 25,9252 83,75 8,38 75,960 22,788 24,000 7,200 64,288 BAŞARISIZ
5 Can TOPAÇLIOĞLU 88,2524 26,4757 97,50 9,75 80,860 24,258 10,000 3,000 63,484 BAŞARISIZ
6 Erhan TONBUL 87,3276 26,1983 96,25 9,63 72,000 21,600 13,000 3,900 61,323 BAŞARISIZ
7 Sabri Burak ODABAŞI 84,8134 25,4440 87,50 8,75 75,960 22,788 10,000 3,000 59,982 BAŞARISIZ
8 Feyzanur SOYAL   0,0000   0,00   0,000   0,000 0,000 YAZILI SINAVA GİRMEDİ
9 Pelin YURDADÖN   0,0000   0,00   0,000   0,000 0,000 YAZILI SINAVA GİRMEDİ
10 Gizem BABAYİĞİT   0,0000   0,00   0,000   0,000 0,000 YAZILI SINAVA GİRMEDİ
NOT-1: Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarlar hakkında yönetmelik uyarınca:
- Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.Lisans Mezuniyet notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun açıkladığı not dönüşüm tablosu kullanılmalıdır. (Madde 6 (3) )
- Değerlendirme sonucunda 65'in altında puan alanlar başarısız sayılırlar.
NOT-2: Atamaya Hak kazanan Adayların Sonuç Açıklama Duyurusunda belirtilen evrakları sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili birime getirmesi gerekmektedir.
  Jüri Üyesi      Jüri Üyesi     Jüri Üyesi (Raportör)      
Unvan-Ad Soyad:                
                       
Birim: End. Müh. Böl.     End. Müh. Böl.   End. Müh. Böl.      
                       
İmza:                      
                       
Tarih: 2.02.2018     2.02.2018     2.02.2018        
* Raportör olan Jüri üyesini belirtiniz.
** Bu formu yayımlarken Jüri Üyelerinin İsimlerinin olduğu sayfanın yayımlanmaması gerekmektedir.
** Bu formun Jüri Üyelerince İmzalanmış Aslını Süreç Tamamlandığında Rektörlüğümüze gönderiniz.