Duyurular

Bilindiği üzere üniversitemizin e-posta politikası güncellenmiş ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız web sayfasında yayınlanmıştır.

Bu politikaya göre; kullanıcıların e-posta hesap şifrelerini 8 karakterli ve en az 1 büyük 1 küçük harf, 1 sayı ile en az 1 özel karakterler (. ! * + - _ vs.) içerecek şekilde düzenlemeleri gerekmektedir. Ayrıca şifrelerini -son 3 şifre ile aynı olmamak kaydıyla- en az 6 ayda bir değiştirmeleri büyük önem arz etmektedir.

Gazi e-posta hesaplarına girmekte sorun yaşayanlar http://bidb.gazi.edu.tr/posts/view/title/yeni-parola-sistemi-ve-sifre-degistirme-54669 adresinde tarif edilen yönergeleri uygulayarak yeni  şifre oluşturabilirler.