Dekan Görev Tanımı

Dekan Sekreteri Görev Tanımı

Dekan Yardımcıları Görev Tanımı

Dekan Yardımcısı Sekreteri (İdari İşler) Görev Tanımı

Dekan Yardımcısı Sekreteri (Eğitim) Görev Tanımı

Fakülte Sekreteri Görev Tanımı

Fakülte Sekreteri Sekreterinin Görev Tanımı

Fakulte Sekreterliği Bürosu Personelleri Görev Tanımı

Fakülte Kurullar Görev Tanımı

Bölüm Başkanı Görev Tanımı

Fakülte Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi Görev Tanımı

Fakülte Öğretim Yardımcısı, Uzmanlar Görev Tanımı

Öğrenci İşleri Şefi ve Memuru Görev Tanımı

Personel Şefi ve Memuru Görev Tanımı

Muhasebe Şefi, Memuru Görev Tanımı

Fakülte Ortak Dersler Personeli Görev Tanımı

Fakülte Dergisi Personeli Görev Tanımı

Fakülte Bölüm Çalışanları Görev Tanımı

Fakülte Anbar Memuru Görev Tanımı

Fakülte Ayniyat Saymanı Görev Tanımı

Fakülte Satın Alma Memuru Görev Tanımı

Fakülte Bilgisayar İşletmeni Görev Tanımı

Fakülte Kütüphane Personeli Görev Tanımı

Fakülte Döner Sermaye Personeli Görev Tanımı

Fakülte Memur Görev Tanımı

Fakülte Haberleşme Memuru Görev Tanımı

Fakülte Tekniker Görev Tanımı

Fakülte Teknisyen-Teknisyen Yardımcısı Görev Tanımı

Fakülte Güvenlik Görevlisi Görev Tanımı

Fakülte Kaloriferci Görev Tanımı

Fakülte Hizmetli Görev Tanımı