Duyurular

 

İkinci Öğretimde İlk %10'a Giren Öğrenciler ve Ücret İadesi

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi

2547 sayılı kanunun 46 maddesinin  (h) bendi uyarınca,  2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi sonunda ilk %10 giren ve  ücret iadesi yapılacak öğrenciler belirlenmiş ve listeler ilan edilmiştir. Öğrencilerin  aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda ekli listeleri kontrol etmeleri ve 14 Mart 2017 Salı Günü Saat 17.00'a kadar varsa itirazlarını mesai saatleri içerisinde bir dilekçe ile Öğrenci işleri Dairesi başkanlığına yapmalıdırlar. Bu tarihten sonra itiraz kabul edilmeyecek ve mevcut itirazlar dikkate alınarak nihai karar verilecektir. Nihai listeler kabul edildikten sonra iadeler öğrencilerin Halkbank (Jet) kart hesaplarına yatırılacaktır.

 

İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA İLK % 10’A GİREN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR

 

BİRİMLERE GÖRE ÖĞRENCİLERİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTELER Tıklayınız.