İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevliliği Kadrosu Yerleştirme Sonuçları
T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ KADROSU YERLEŞTİRME SONUÇLARI
İLAN NO:1022370          İLAN TARİHİ : 22.12.2017
 
Üniversite Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ Duyuru Baş. Tar. 22.12.2017
Birim Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Son Başvuru Tar. 5.01.2018
Bölüm Adı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Ön Değerl. Tar. 12.01.2018
Anabilim Dalı Adı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Sınav Tar. 23.01.2018
Kadro Tipi ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Sonuç Açık.Tar. 30.01.2018
Kadro Sayısı 1 Kadro Derecesi 6
Açıklama Mühendislik Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi veya Doğa Bilimleri, Mimarlık ve
Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve İnşaat
Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)
SIRA NO AD SOYAD ALES
PUANI
ALES
 (% 30)
YDS PUANI YDS
(% 10)
LİSAN MEZ. NOTU LİSAN MEZ. NOTU (%30) SINAV SINAV (%30)  PUAN YERLEŞTİRME SONUCU
1 Efe BARBAROS 86,9083 26,0725 83,75 8,38 73,860 22,158 44,000 13,200 69,806 ASİL
2 Muzaffer DOĞANAY 88,5765 26,5730 81,25 8,13 82,260 24,678 34,000 10,200 69,576 YEDEK
3 Gürcan AKSAN 85,4757 25,6427 92,50 9,25 71,760 21,528 32,000 9,600 66,021 BAŞARISIZ
4 Hidayet B. BALCI EVCİL 90,0332 27,0099 87,50 8,75 68,960 20,688 5,000 1,500 57,948 BAŞARISIZ
5 Gökçe KARPUZ 81,1466 24,3440 91,25 9,13 65,460 19,638 10,000 3,000 56,107 BAŞARISIZ
6 Gamze DEMİRTAŞ   0,0000   0,00   0,000   0,000 0,000 SINAVA GİRMEDİ
7 Burak Yiğit KATANALP   0,0000   0,00   0,000   0,000 0,000 SINAVA GİRMEDİ
8 Abdulkadir ÖZALP   0,0000   0,00   0,000   0,000 0,000 SINAVA GİRMEDİ
9 Evrim Arda KART   0,0000   0,00   0,000   0,000 0,000 SINAVA GİRMEDİ
10 Mehmet Sedat GÖZLET   0,0000   0,00   0,000   0,000 0,000 SINAVA GİRMEDİ
NOT-1: Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarlar hakkında yönetmelik uyarınca:
- Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.Lisans Mezuniyet notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun açıkladığı not dönüşüm tablosu kullanılmalıdır. (Madde 6 (3) )
- Değerlendirme sonucunda 65'in altında puan alanlar başarısız sayılırlar.
NOT-2: Atamaya Hak kazanan Adayların Sonuç Açıklama Duyurusunda belirtilen evrakları sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde ilgili birime getirmesi gerekmektedir.
  Jüri Üyesi      Jüri Üyesi       Jüri Üyesi    
Unvan-Ad Soyad:                  
                       
Birim: G.Ü. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl.   G.Ü. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl.     G.Ü. Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl.    
                       
İmza:                      
                       
Tarih: 30.01.2018                    
* Raportör olan Jüri üyesini belirtiniz.
** Bu formu yayımlarken Jüri Üyelerinin İsimlerinin olduğu sayfanın yayımlanmaması gerekmektedir.
** Bu formun Jüri Üyelerince İmzalanmış Aslını Süreç Tamamlandığında Rektörlüğümüze gönderiniz.