Öğrenci Danışma Merkezi web sayfasında “Sosyal Durum Belirleme ve Burs Başvuru Formu" yayınlanmıştır. Bu form burs almak isteyen öğrencilerimiz tarafından doldurularak Üniversitemiz Burs Bilgi Sistemine kaydedilmektedir. Söz konusu sistem aracılığıyla öğrenciler başarı ve sosyo-ekonomik durumlarına göre puanlanarak sıralanmakta ve bu sıralama çerçevesinde yapılan gerekli belge incelemeleri ve mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilere ilgili burs sağlanmaktadır.

KYK Bursuna başvuru yapan öğrencilerimiz, KYK Web sayfasından http://eyurtkur.kyk.gov.tr/tr/Anasayfa (Başvuru sayfası açıldığında) Başvuru Formunu da doldurup talep edildiğinde diğer evrakları ile birlikte ileri bir tarihte bildirilecek olan yer ve zamanda teslim edeceklerdir. 

                           Duyurulur.