Duyurular
09 Şubat 2016 08:24

11 – 12 Şubat 2016      DERS KAYITLARI  (Kayıtlar İNTERNET üzerinden yapılacaktır [öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra internet üzerinden kayıt yapacaklardır.])
15 Şubat 2016   DERSLERİN BAŞLAMASI
18-19 Şubat 2016   Danışman Onayları, Ders ekleme- bırakma ve ilgili kurul kararları doğrultusunda mazeretli kayıtlar (Danışmanlar gözetiminde yapılacaktır.)
23 Şubat 2016   Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI