Paydaş Toplantısı Düzenlenmiştir
22 Nisan 2014 08:07

 

16 Nisan 2014 Tarihinde Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Akademi Salonu’nda Mühendislik Fakültesi’nin tüm bölümlerinden mezun, işveren ve öğretim üyelerinin katılımıyla bir paydaş toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantıya toplam 181 paydaş katılmıştır.Toplantının açılış konuşmalarını Gazi Üniversitesi  sayın  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Uslan ve G.Ü. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin U. Salamcı yapmıştır.Toplantı kapsamında, moderatörlüğünü Endüstri Mühendisliği Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Erol’un yaptığı “Fakültemiz misyonuna uygun mühendislik eğitimine mezun/işveren katkısı” konulu bir panel yürütülmüştür. Panele Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem GÜLDÜR, Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin ÖZKALENDER, Siemens Ankara Bölge Direktörü Serdar BOZKURT, İnş. Müh. Böl. mezunu PAYE Mühendislikten Rafet Özgür OCAKLI, Endüstri Müh. Böl. mezunu İŞBİR Yatakları Yöneticisi Seda UĞRAŞ panelist olarak katılmışlardır. Panel kapsamında tüm paydaşlardan görüşler alınmış, panel sonrası Makina Mühendisliği Bölümünde düzenlenen bir oturum gerçekleştirilmiştir.