SAN-TEZ Programı Bilgilendirme Günleri
01 Mart 2013 18:55

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dan uzmanlar SAN-TEZ projeleri hakkında fakültemiz Akademi Salonu’nda bilgilendirme toplantısı yapmışlardır.

SAN-TEZ projeleri hakında sunuya ulaşmak için tıklayınız.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen SAN-TEZ Programının temel amacı, üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir. Bu kapsamda desteklenen projelerin maliyetlerinin % 75’i Bakanlık, %25’i proje ortağı firma tarafından karşılanmaktadır.