Yaz Okulunda Açılması Düşünülen Dersler - Mühendislik Fakültesi
Duyurular

 

 

 

BÖLÜM

DERSİN ADI

SAATİ

İnşaat Mühendisliği

IM226 Mukavemet I

3-0 (1 Şb)

IM376E Hidromekanik

3-1 (1 Şb)

Mat201 Yüksek Matematik I

2-2 (1 Şb)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

EEM212E Analog Elektronik I

4-0 (1 Şb)

EEM222E Devre Analizi II

4-0 (1 Şb)

EEM401E Elektronik Ölçme ve Enstrümantasyon

3-0 (1 Şb)

Endüstri Mühendisliği

ENM206 Diferansiyel Denklemler

3-0 (1Şb)

ENM373 Performans Değerlendirme ve Yönetimi

3-0 (1 Şb)

ENM321 İnsan Mühendisliği

3-0 (1 Şb)

ENM305 Yöneylem Araştırması II

4-0 (1 Şb)

ENM306 Yöneylem Araştırması III

3-0 (1 Şb)

ENM223E Malzeme Bilgisi

3-0(1 Şb)

ENM224E İmal Usulleri

3-0(1 Şb)

Kimya Mühendisliği

KM211E Kimya Müh. Temel Prensipleri

4-0 (1 Şb)

KM273 Mühendislik Termodinamiği

3-0 (1 Şb)

KM306 Matematiksel Modelleme

3-0 (1 Şb)

KM377 Sayısal Analiz Yöntemleri

3-0 (1 Şb)

KM476 Kimya Müh. Bilg. Uygulamaları(Seç.)

3-0 (1 Şb)

KM343 Gözenekli Malzemeler(Seç.)

3-0 (1 Şb)

KIM101E Genel Kimya I

4-0 (1 Şb)

KIM102E Genel Kimya II

4-0 (1 Şb)

MAT213 Diferansiyel Denklemler

2-2 (1 Şb)

KIM276 Organik Kimya

4-0 (1 Şb)

KIM211 Analitik Kimya

3-0 (1 Şb)

Makine Mühendisliği

MM207E  Malzeme Bilgisi

3-0 (1 Şb)

MM401  Isıl Çevre Mühendisliği

3-0 (1 Şb)

MM416  Enerji Mühendisliği

3-0 (1 Şb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Ortak Dersler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT101E Matematik I

4+0(1 Şb)

MAT101E Matematik I

4+0(1 Şb)

MAT101E Matematik I

4+0(1 Şb)

MAT101E Matematik I

4+0(1 Şb)

MAT101E Matematik I

4+0(1 Şb)

MAT102E Matematik II

4+0(1 Şb)

MAT102 Matematik II

4+0(1 Şb)

MAT102 Matematik II

4+0(1 Şb)

MAT102 Matematik II

4+0(1 Şb)

MAT102 Matematik II

4+0(1 Şb)

MAT102 Matematik II

4+0(1 Şb)

MAT102 Matematik II

4+0(1 Şb)

FİZ103 Fizik I

4+0(1 Şb)

FİZ103 Fizik I

4+0(1 Şb)

FİZ103 Fizik I

4+0(1 Şb)

FİZ103 Fizik I

4+0(1 Şb)

FİZ103E Fizik I

4+0(1 Şb)

FİZ104E Fizik II

4+0(1 Şb)

FİZ104E Fizik II

4+0(1 Şb)

FİZ104E Fizik II

4+0(1 Şb)

FİZ104E Fizik II

4+0(1 Şb)

FİZ104E Fizik II

4+0(1 Şb)

KİM103  Kimya

4+0(1 Şb)

KİM103E Kimya

4+0(1 Şb)

ING103 İngilizce I

3+0(1 Şb)

ING104 İngilizce II

3+0(1 Şb)

ING203 Akademik İngilizce I

3+0(1 Şb)

ING204 Akademik İngilizce II

3+0(1 Şb)

ISG401 İş Sağ. ve Güv. I

2+0(1 Şb)

ISG402 İş Sağ. ve Güv. II

2+0(1 Şb)