Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirim Formu

Yurtiçi veya Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi İstenen Belgeler

  1. Görevlendirme yazısı
  2. Bilet : Otobüs bileti, uçak bileti (gerçek elektronik bilet olabilir (mail çıktısı, kopya ibareli biletler ve bilgi amaçlı biletler kabul edilmemektetir))
  3. Uçak biletinin faturası
  4. Konferans kayıt faturası
  5. Yurtdışı yolluklarda konferans kayıt faturası
  6. Konferans Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge
  7. Yatacak yer temini için alınan fatura

Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirim Formu

2017 Yılı Yurtiçi Gündelikleri Tablosu