Misyon - Vizyon

Misyon

Öğrenmeyi öğrenen, temel bilimlere ve ileri teknolojilere hakim, araştırma, geliştirme ve tasarım yetenekleri gelişmiş, sosyal ilişkiler ve iletişimde güçlü, ülkesine ve insanlığa yararlı, mesleki eğitime sahip, toplumsal değerlere duyarlı, liderlik becerisi kazanmış, etkin ve düzenli çalışan, mesleğinde gelişmeleri takip eden, modern gereçleri kullanabilen, çevreye saygılı, ekip çalışmasına yatkın, bağımsız karar verebilen, verimlilik ve kalite üzerine çalışan, dinamik, katılımcı, uluslararası nitelikler ile hukuka uygun, mali saydamlığı ve hesap verilebilirliğini bilen mühendisler yetiştirmek.

Vizyon

Yükseköğretimde yer alan politika ve hedefler doğrultusunda görevini başarıyla yerine getiren, ulusal ve uluslararası değerlendirmelerde ilk sıralarda yer alan, tanınan ve referans gösterilen bir Fakülte olmak.