İdari Birimler

Not: Dahili telefonlar dışarıdan aramalarda 582 XXXX şeklinde kullanılabilir.


 

 Dekan

Prof. Dr. Ömer KELEŞ

 3003

Faks: 230 84 34

 

 

 Dekan Sekreteri

Nergis EROL

 Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Nail YAŞYERLİ 

 

 3010

 

nevriz@gazi.edu.tr

 Dekan Yardımcılığı Sekreteri

Nevriz ŞAHİN

 Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Mehmet KABAK

 

 3007

 

sema.atakul@gazi.edu.tr

 Dekan Yardımcılığı Sekreteri

Sema ALKAN

 Fakülte Sekreteri

Barış ÖZÇELİK

3015

 

3014

 

 Fakülte Sekreterliği Sekreteri

 

mf@ gazi.edu.tr

  İdare Amirliği

Ahmet KIZILTUĞ

3050

 

 

  Fakülte Sekreterliği Bürosu

 Filiz DEMİREL

3035

filiz.demirel@gazi.edu.tr

 Meltem DEMİREL

3013

meltem.demirel@gazi.edu.tr

  Öğrenci İşler

 Mustafa ZAFER

3040

Faks: 231 12 50

mzafer@gazi.edu.tr

Zeynep AÇIKALIN 3040 zeynep.aloglu@gazi.edu.tr

Fatma DEMİRBİLEK

3041

fatma.usta@gazi.edu.tr

Erol AMBARKÜTÜK

3042

erol.ambarkutuk@gazi.edu.tr

Öğrenci İşleri E-Posta Adresi

ogrencimuh@gazi.edu.tr

Öğrenci Danışma Merkezi ve Ortak Dersler Sorumlusu

 Sakine ATASEVER

3032

sakine.atasever@gazi.edu.tr

  Kütüphane

 Öğr. Gör. Nurhayat ÖZDEMİR İDİL

3066

nozdem@gazi.edu.tr

 Haydar GÜNAYDIN

 3065

 

3065

 

3065

 

3065

haydar.gunaydın@gazi.edu.tr

 Rukiye DURUM

rukiye.durum@gazi.edu.tr

 Mehmet BAĞÇAALTI

mehmet.bahcaalti@gazi.edu.tr

 Güneş TAYAN

gunes.taylan@gazi.edu.tr

  Muhasebe

 Mehmet Ali GÖK

3020

mali.gok@gazi.edu.tr

 Mehmet YAZICI

3022

mehmet.yazici@gazi.edu.tr

  Özlük İşleri

 Derya BAKAN

3025

derya.unnu@gazi.edu.tr

 Suna DİLMEN

3026

s.sahin@gazi.edu.tr

  Ayniyat Saymanlığı

 Ayhan ARSLANTÜRK

3030

ayhan.ars@gazi.edu.tr

  Döner Sermaye

 Ezgi KURT

3004

ezgi.kurt@gazi.edu.tr

  Satın alma

 Mehmet Sait BAŞARANOĞLU

3036

msbasaranoglu@gazi.edu.tr

 

Bilgi İşlem 

 Öğr. Gör. Ahmet Edip ÇAPANOĞLU

3082

a.edipcapanoglu@gazi.edu.tr

İlhan YILMAZ

3095

 

 Haberleşme

 Hilmi ÜLKER

3075

 

3075

hilmi.ulker@gazi.edu.tr

 Murat AKSU

ibrahim.aksu@gazi.edu.tr

 Haberleşme / Santral

Mehmet ARAS

3075

mehmet.aras@gazi.edu.tr

  Matbaa

 Sezai YILDIRIM

3085

sezai.yildirim@gazi.edu.tr

 Hasan ALKAN

3085

hasan.alkan@gazi.edu.tr

  Fakülte Dergisi

 Hanife Özdemir DAVRAN

3057

hanife.ozdemir@gazi.edu.tr

  İlhan YILMAZ 3095 ilhan.yilmaz@gazi.edu.tr

  Sosyal Faaliyetler

 Ömer DOKAZOĞLU

3058

omer.dokazoglu@gazi.edu.tr

  Bakım Onarım

 Ahmet KARADAVUT(Kaynak)

3051

ahmet.karadavut@gazi.edu.tr

 Harun ÇAĞĞAN

3051

 

  Yemekhane

 Akademik Personel Yemekhanesi

3060

 İdari Personel Yemekhanesi

3061

 

 Öğrenci Yemekhanesi

3062

 

  Güvenlik (Kamera Odası)

 

3054

 

  Güvenlik (Opet Kapısı)

 

 3056

 

  Güvenlik (Ford Kapısı)

 

 3055

 

  Güvenlik (Tömer Kapısı)

 

1041