İdari Birimler

Not: Dahili telefonlar dışarıdan aramalarda 582 XXXX şeklinde kullanılabilir.

 Dekan

Prof. Dr. Ömer KELEŞ

 3003

Faks: 230 84 34

 

 

 Dekan Sekreteri

Nergis EROL

 Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Nail YAŞYERLİ 

 

 

 3010

 

nevriz@gazi.edu.tr

 Dekan Yardımcılığı Sekreteri

Nevriz ŞAHİN

 Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Mehmet KABAK

 

 3007

 

sema.atakul@gazi.edu.tr

 Dekan Yardımcılığı Sekreteri

Sema ALKAN

 Fakülte Sekreteri

Murat GÜLER

3015

 

3014

 

 Fakülte Sekreterliği Sekreteri

 Arzu BARAN

mf@ gazi.edu.tr

  İdare Amirliği

Ahmet KIZILTUĞ

3050

 

 

  Fakülte Sekreterliği Bürosu

 Filiz DEMİREL

3035

filiz.demirel@gazi.edu.tr

 Meriç SAYIN

3109

meric.sayin@gazi.edu.tr

 Meltem DEMİREL

3013

meltem.demirel@gazi.edu.tr

  Öğrenci İşleri

 İrfan SATILMIŞ

3040

Faks: 231 12 50

irfan.satilmis@gazi.edu.tr

 Mehmet GÜN

 

3041

mehmet.gun@gazi.edu.tr

 Zeynep AÇIKALIN

zeynep.aloglu@gazi.edu.tr

 Ayhan ŞAHİN

 

3042

 

3042

 

ayhan.sahin@gazi.edu.tr

 Fatma DEMİRBİLEK

fatma.usta@gazi.edu.tr

Öğrenci İşleri E-Posta Adresi

ogrencimuh@gazi.edu.tr

  Öğrenci Danışma Merkezi ve Ortak Dersler Sorumlusu

 Sakine ATASEVER

3032

sakine.atasever@gazi.edu.tr

  Kütüphane

 Öğr. Gör. Nurhayat ÖZDEMİR İDİL

3066

nozdem@gazi.edu.tr

 Haydar GÜNAYDIN

 3065

 

3065

 

3065

 

3065

haydar.gunaydın@gazi.edu.tr

 Rukiye DURUM

rukiye.durum@gazi.edu.tr

 Mehmet BAĞÇAALTI

mehmet.bahcaalti@gazi.edu.tr

 Güneş TAYAN

gunes.taylan@gazi.edu.tr

  Muhasebe

 Mehmet Ali GÖK

3020

mali.gok@gazi.edu.tr

 Mehmet YAZICI

3022

mehmet.yazici@gazi.edu.tr

  Özlük İşleri

 Derya BAKAN

3025

derya.unnu@gazi.edu.tr

 Suna DİLMEN

3026

s.sahin@gazi.edu.tr

  Ayniyat Saymanlığı

 Ayhan ARSLANTÜRK

3030

ayhan.ars@gazi.edu.tr

  Döner Sermaye

 Aysun DUDU

3033

aysun.dudu@gazi.edu.tr

  Satın alma

 Mehmet Sait BAŞARANOĞLU

3036

msbasaranoglu@gazi.edu.tr

 Bilgi İşlem 

 Öğr. Gör. Ahmet Edip ÇAPANOĞLU

3082

a.edipcapanoglu@gazi.edu.tr

 İlhan YILMAZ

3095

ilhan.yilmaz@gazi.edu.tr

 Haberleşme

 Hilmi ÜLKER

3075

 

3075

hilmi.ulker@gazi.edu.tr

 Murat AKSU

ibrahim.aksu@gazi.edu.tr

 Haberleşme / Santral

Mehmet ARAS

3075

mehmet.aras@gazi.edu.tr

  Matbaa

 Sezai YILDIRIM

3085

sezai.yildirim@gazi.edu.tr

 Hasan ALKAN

3085

hasan.alkan@gazi.edu.tr

  Fakülte Dergisi

 Hanife Özdemir DAVRAN

3057

hanife.ozdemir@gazi.edu.tr

  Sosyal Faaliyetler

 Ömer DOKAZOĞLU

3058

omer.dokazoglu@gazi.edu.tr

  Bakım Onarım

 Ahmet KARADAVUT(Kaynak)

3051

ahmet.karadavut@gazi.edu.tr

 Harun ÇAĞĞAN

3051

 
Erol AMBARKÜTÜK 3051

erol.ambarkutuk@gazi.edu.tr

  Yemekhane

 Akademik Personel Yemekhanesi

3060

 

 İdari Personel Yemekhanesi

3061

 

 Öğrenci Yemekhanesi

3062

 

  Güvenlik (Kamera Odası)

 

3054

 

  Güvenlik (Opet Kapısı)

 

 3056

 

  Güvenlik (Ford Kapısı)

 

 3055

 

  Güvenlik (Tömer Kapısı)

 

1041