İdari Birimler - Mühendislik Fakültesi
İdari Birimler

Not: Dahili telefonlar dışarıdan aramalarda 582 XXXX şeklinde kullanılabilir.


 

 

 Dekan

Prof. Dr. Ömer KELEŞ

 3003

Faks: 230 84 34

 

mf@gazi.edu.tr

 Dekan Sekreteri

Fatma DEMİRBİLEK

 Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Nail YAŞYERLİ 

 

 3010

 

nevriz@gazi.edu.tr

 Dekan Yardımcılığı Sekreteri

Nevriz ŞAHİN

 Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Mehmet KABAK

 

 3007

 

sema.atakul@gazi.edu.tr

 Dekan Yardımcılığı Sekreteri

Sema ALKAN

 Fakülte Sekreteri

Barış ÖZÇELİK

 

3014

 

 Fakülte Sekreterliği Sekreteri

Meltem DEMİREL

meltem.demirel@gazi.edu.tr

  İdare Amirliği

Kadir ÇAKMAK

3050

 

  Fakülte Sekreterliği Bürosu

 Filiz DEMİREL

3035

filiz.demirel@gazi.edu.tr

  Öğrenci İşler

 Mustafa ZAFER

3040

Faks: 231 12 50

mzafer@gazi.edu.tr

Sevim ŞAHİN 3040 sevim.sahin@gazi.edu.tr
Zeynep AÇIKALIN 3041 zeynep.aloglu@gazi.edu.tr

Celal YÜCEER

3042

celalyuceer@gazi.edu.tr

Erol AMBARKÜTÜK

3042

erol.ambarkutuk@gazi.edu.tr

Öğrenci İşleri E-Posta Adresi

ogrencimuh@gazi.edu.tr

Öğrenci Danışma Merkezi ve Ortak Dersler Sorumlusu

 Sakine ATASEVER

3032

sakine.atasever@gazi.edu.tr

  Kütüphane

 Öğr. Gör. Nurhayat ÖZDEMİR İDİL

3066

nozdem@gazi.edu.tr

 Haydar GÜNAYDIN

3065

haydar.gunaydın@gazi.edu.tr

 Mehmet BAĞÇAALTI

3065

mehmet.bahcaalti@gazi.edu.tr

 Güneş TAYAN

3065

gunes.taylan@gazi.edu.tr

  Muhasebe

 Mehmet Ali GÖK

3020

mali.gok@gazi.edu.tr

 Mehmet YAZICI

3033

mehmet.yazici@gazi.edu.tr

  Özlük İşleri

 Derya BAKAN

3025

derya.unnu@gazi.edu.tr

 Suna DİLMEN

3026

s.sahin@gazi.edu.tr

  Ayniyat Saymanlığı

 Ayhan ARSLANTÜRK

3030

ayhan.ars@gazi.edu.tr

  Döner Sermaye

 Ezgi KURT

3004

ezgi.kurt@gazi.edu.tr

  Satın alma

 Mehmet Sait BAŞARANOĞLU

3036

msbasaranoglu@gazi.edu.tr

 

Bilgi İşlem 

 Öğr. Gör. Ahmet Edip ÇAPANOĞLU

3013

a.edipcapanoglu@gazi.edu.tr

 Haberleşme

 Hilmi ÜLKER

 

 

3075

hilmi.ulker@gazi.edu.tr

 Tahir AKYÜREK

 

 Rukiye GÖK

 

  Matbaa

 Sezai YILDIRIM

3085

sezai.yildirim@gazi.edu.tr

  Fakülte Dergisi

 Hanife Özdemir DAVRAN

3057

hanife.ozdemir@gazi.edu.tr

  İlhan YILMAZ 3095 ilhan.yilmaz@gazi.edu.tr

  Sosyal Faaliyetler

 Ömer DOKAZOĞLU

3058

omer.dokazoglu@gazi.edu.tr

  Bakım Onarım

 Ahmet KARADAVUT(Kaynak)

3051

ahmet.karadavut@gazi.edu.tr

 Hasan ALKAN

3051

hasan.alkan@gazi.edu.tr

  Yemekhane

 Akademik Personel Yemekhanesi

3060

 İdari Personel Yemekhanesi

3061

 

 Öğrenci Yemekhanesi

3062

 

  Güvenlik (Kamera Odası)

 

3054

 

  Güvenlik (Opet Kapısı)

 

 3056

 

  Güvenlik (Ford Kapısı)

 

 3055

 

  Güvenlik (Tömer Kapısı)

 

1041