Duyurular

Yerleştirme Hakkı Kazanan Adaylar İstenilen Belgeler

Önemli Not:

Mühendislik Fakültesinin ilgili sonuçları doğrultusunda başarılı olan asil adayların 15 (on beş) gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilgili Fakültemiz Personel İşleri Birimine  başvurmaları gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:

1. Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden)

2Adli Sicil Belgesi

3.  İkametgah

4.  4 Adet Resim

5. Öğrenime ilişkin diploma, öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesinin aslı yada onaylı sureti (*)

 

(Not:*Başvuru sırasında ilgili eğitim durumlarına ilişkin belgelerinin aslı yada onaylı sureti yerine E-devletten alınan belgeler ile başvuru yapanlar için geçerlidir)

 

6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.(*) GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU.2016

 (Not:* Söz konusu form Elektronik ortamda doldurulacaktır  daha sonra ilgili form çıktısı alınıp üzerine fotoğraf yapıştırılacaktır)

Önemli Not: 15 gün içerisinde başvuru yapmayan adayın yerine yedek aday başvuruya çağrılır.