Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu Risk Yönetim Süreci Eğitimi 1

  Risk izleme ve yönlendirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi, birimlerimizle risk yönetimi konusunda genel değerlendirmelerde bulunulması amacıyla Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu üyelerinin  katılımı ile 08 Mart 2021 tarihinde saat 10:00'da, İç Denetim Birim Başkanlığınca görevlendilen iç denetçi tarafından, Mühendislik Fakültesi konferans salonunda birimimiz risk ekibine yönelik bir bilgilendirme eğitimi gerçekleştirilmiştir.


Program :
1- Açılış konuşmaları
2- Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu sunumu
3- Risk yönetim süreci eğitimi
4- Soru-cevap
5- Kapanış