Duyurular

Mühendislik Fakültesi öğrencileri zorunlu staj başvuru ve onay işlemlerini bölüm staj usul ve esasları çerçevesinde hazırlayacaklardır.  Zorunlu staj formu ile birlikte 1 adet Öğrenci Rıza Beyan Formu ıslak imzalı olacak şekilde Fakülte Öğrenci İşlerine teslim edilecektir. Bir adet rıza beyan formu da staj bitiminde staj raporuna eklenecektir.