Duyurular

Önemli Not:

Mühendislik Fakültesi öğretim elemanı alımı yerleştirme sonuçları doğrultusunda başarılı olan asıl adayların on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Fakültemiz Personel İşleri Birimine başvurmaları gerekmektedir. 15 gün içerisinde başvuru yapmayan adayın yerine yedek aday başvuruya çağrılacaktır.

İstenilen Belgeler

1. Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü "Devlet veya Özel" Hastanelerden Heyet Raporu)

2. Adli Sicil Belgesi

3. İkametgah Belgesi

4. 4 Adet Fotoğraf

5. Öğrenime ilişkin diploma, öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti (Başvuru sırasında ilgili eğitim durumlarına ilişkin belgelerinin aslı ya da onaylı sureti yerine e-Devletten alınan belgeler ile başvuru yapanlar için geçerlidir.)

6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği  (Tüm Ailenin)