Akademik Personel Görevlendirme Yönelgesi
Akademik Personel Atama,Tayin ve Nakil Birimi İş Süreçleri

-Doçent ve Profesör Atamaları Süreci için tıklayınız

-Yardımcı Doçent ve Öğretim Elemanları Atamaları Süreci için tıklayınız

-TUS/DUS/YDUS Atamaları Süreci için tıklayınız

-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 35.Maddeye Göre Üniversitemizde Görevlendirme İşlemleri Süreci için tıklayınız

-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 35.Maddeye Göre Üniversitemizde Görevlendirilip Lisansüstü Eğitimlerini Tamamlayarak Üniversitelerine Geri Dönme İşlemleri Süreci için tıklayınız

-1416 Sayılı Kanun kapsamında Zorunlu Hizmet yapmak üzere Üniversitemize Atanma İşlemleri Süreci için tıklayınız

-Akreditasyon İşlemleri Süreci için tıklayınız

-Nakil Giden İşlemleri Süreci için tıklayınız

-Rotasyon İşlemleri Süreci için tıklayınız

-TABABET ve Sağlık Bakanlığına Atanma İşlemleri Süreci için tıklayınız

-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirme İşlemleri Süreci için tıklayınız