Mühendislik Tamamlama Programı

Fakültemizde Türkçe eğitim veren bölüm yoktur en az %30 ve %100 İngilizce eğitim verilen bölümlerimizde hazırlık muafiyet sınavı zorunludur. Başka bir Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılan muafiyet sınavı kabul edilmez ancak Gazi Üniversitesi Yabancı Diler Yüksek Okulunca yapılacak olan hazırlık muafiyet sınavında başarısız olan öğrenciler Gazi Üniversitesi Yabancı Diler Yüksek Okulunda iki dönem hazırlık okuyup başarılı olmak zorundadır.

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

Madde 10-C Üniversitemizde zorunlu hazırlık eğitimine tabi olan önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden yeterlilik sınavında başarılı olarak veya Ek-1 de sunulan geçerli yabancı dil belgelerinden birini sunarak yeterliliği tanınan öğrenciler tabidir. 

 Ek I. Yabancı Dil Yeterliğinin Tanınması için Geçerli Sınavlar ve Taban Puanları

Birim

Gazi Üniversitesi

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı

Uluslararası Sınavlar*

İngilizce

60

TOEFL IBT: 79

CAE/CPE: C

PTE ACADEMIC: 58

IELTS ACADEMIC: 6,5

 

Gazi Üniversitesi Yabancı Diler Yüksek Okulunda iki yıl başarısız olan öğrencilerin Fakültesi ile ilişiği kesilir.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Tamamlama programı yönergesi

 

Dersler ve Muafiyet

MADDE 6 — (l) Yükseköğretim Kurulunun 23.09.2013 tarihli ve 7580160-301. I4-7153 sayılı yazısı doğrultusunda Mühendislik Tamamlama Programı dersleri ilgili fakültelerin yönetim Kurulunca belirlenir ve Senatonun onayına sunulur Belirlenen bu dersler için İşlemi (Lisans düzeyinde alınmış olsa da) yapılmaz. Ayrıca bir Fakülte da kurumdan da öğrenci statüsünde ders alamaz.

gereği muafiyetleri yoktur ancak alınacak dersler ile ilgili bölüm başkanlığı sayfandan bilgi alabilirler,

 

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesin Mühendislik Tamamlama programları ile ilgili bütün duyuruları bu sayfadan ilan edilecektir.