Yatay Geçiş

Fakültemizde Türkçe bölüm yoktur en az %30 ve %100 eğitim verilen bölümlerimizde hazırlık eğitimi zorunludur yapılacak olan hazırlık muafiyet sınavından başarılı olamayanlar hazırlık eğitimi almak zorundadır. Başka bir Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılan muafiyet sınavı kabul edilmez ancak,

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

Madde 10-C Üniversitemizde zorunlu hazırlık eğitimine tabi olan önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerden yeterlilik sınavında başarılı olarak veya Ek-1 de sunulan geçerli yabancı dil belgelerinden birini sunarak yeterliliği tanınan öğrenciler tabidir.

 

Ek I. Yabancı Dil Yeterliğin Tanınması için Geçerli Sınavlar ve Taban Puanları

Birim

Gazi Üniversitesi

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı

Uluslararası Sınavlar*

İngilizce

60

TOEFL IBT: 79

CAE/CPE: C

PTE ACADEMIC: 58

IELTS ACADEMIC: 6,5

 

Lisans başvuruları bahar dönemi sonunda yapılır. 

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için Tıklayınız.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ için Tıklayınız.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS ve LİSANS KREDİ TRANSFERİ ve İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ için Tıklayınız.

 

 

Akademik ortalama ile Yatay Geçiş: Başvuran öğrencinin okuduğun bölümün eğitim dili ile biz deki bölümün eğitim dili denk olması, Değerlendirme işlemi, aşağıda yer alan formül ile hesaplanan DEP’e göre yapılır.

 

DEP= [(Z/Y)×AGNO]

Z= Öğrencinin, Üniversiteye kayıt olduğu yılda almış olduğu merkezî yerleştirme puanı,

Y= Yatay geçiş için başvurulan programın, öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu yıldaki, merkezî yerleştirme taban puanı.

 

c) DEP’i 3,25 ve üzeri olan adaylar en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. DEP’in eşit olması durumunda sırasıyla; AGNO, Z, Z/Y dikkate alınarak en yüksek puanlı öğrenciye öncelik verilir. Tüm ölçütlerde eşitlik söz konusu ise değerlendirme işlemi kura ile yapılır.

 

2021-2022 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Önlisans-Lisans Programları Yatay Geçiş Kılavuzu(12.07.2021)

 

EK Madde 1

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezî yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının o yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda öğrenci, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. En önemli şartlar bunlar diğer şartları Gazi Üniversitesi Öğrenci işleri Daire Başkanlığının internet sitesindeki yayınlanmış eski duyuruları inceleyebilirsiniz.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezî Yerleştirme Puanıyla (Ek Madde 1) Yatay Geçiş Başvuruları

 

Fakülte öğrenci işleri tel:0312 582 30 40 

e posta : ogrencimuh@gazi.edu.tr

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesin Yatay Geçiş ile ilgili bütün duyuruları bu sayfadan ilan edilecektir.