Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı Alımı Yerleştirme Sonuçları - Mühendislik Fakültesi
Duyurular

Önemli Not: Mühendislik Fakültesinin ilgili sonuçları doğrultusunda başarılı olan asıl adayların 15 (on beş) gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilgili Fakültemiz Personel İşleri Birimine  başvurmaları gerekmektedir.

Önemli Not: 15 gün içerisinde başvuru yapmayan adayın yerine yedek aday başvuruya çağrılır.

İstenilen Belgeler:

1Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü “Devlet veya Özel” Hastaneden)

2.  İkametgah

3.  4 Adet Resim

4. Öğrenime ilişkin diploma, öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesinin aslı yada onaylı sureti (*)

(Not:*Başvuru sırasında ilgili eğitim durumlarına ilişkin belgelerinin aslı yada onaylı sureti yerine E-devletten alınan belgeler ile başvuru yapanlar için geçerlidir)