Aslı Gibidir Onayı Hakkında!!!

31 Temmuz 2009 Tarih Ve 27305 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Başbakanlık, 2009/15169 Karar Sayılı Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Başvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine ilişkin esaslar Başlığı altındaki 8. Maddenin (d) fıkrasında; “İstenen belgenin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir” denilmektedir.

Almış olduğunuz Diploma Geçici Mezuniyet Belgesi  Başvuru yapacağınız kurum tarafından onaylanacağından Dekanlığa müracaat edilmemesi önemle rica olunur.